หน้าหลัก ประวัติโรงเรียน ผู้บังคับบัญชา ศูนย์การเรียนรู้ ติดต่อโรงเรียน
รู้หน้าที่ มีคุณธรรม เลิศล้ำ วิทยาการ
เมนูหลัก

ผู้บังคับบัญชา
กองการศึกษา
แผนกธุรการ
แผนกเตรียมการ
แผนกสนับสนุน
แผนกประเมินผลและสถิติ
กองพันนักเรียน
สำนักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา

ศูนย์การเรียนรู้ รร.ขส.ขส.ทบ.

เกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาและวิสัยทัศน์
คติประจำโรงเรียน
พลงมาร์ชทหารขนส่ง
หมายเลขโทรศัพท์
คู่มืออิเลิร์นนิ่ง

ตำราเหล่าทหารขนส่ง
หลักสูตรชั้นนายพัน
หลักสูตรชั้นนายร้อย
หลักสูตรนายสิบอาวุโส
วิชาการจัดการเคลื่อนย้าย

ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน

ชั้นนายพันดีเด่น
ชั้นนายร้อยดีเด่น
ชั้นนายสิบอาวุโสดีเด่น

บทความ/สาระน่ารู้

โครงการส่งเสริมการศึกษา

ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาในโรงเรียนทหารบก
- ผนวก ก
- ผนวก ข

ระเบียบ รร.ขส.ขส.ทบ.ว่าด้วยการ
ประเมินผล การศึกษาในโรงเรียน
ทหารขนส่ง พ.ศ.2549
- ผนวก ก

คู่มือการทดสอบใบอนุญาตขับขี่
รถยนต์ ทหาร

วิธีการเลือกใช้น้ำมันเครื่อง
ให้กับรถยนต์

ข้อควรระวังในการขับรถบรรทุก

สิทธิกำลังพล

สิทธิกำลังพล (สายใจไทย)
พล.ต.สุวภัทร ยี่โถขาว จก.ขส.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร
ช่างซ่อมอากาศทั่วไป รุ่น 10 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.58 ณ ห้องเรียน กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.
มีผู้เข้ารับการศึกษาจำนวน 40 นาย ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


พล.ต.สุวภัทร ยี่โถขาว จก.ขส.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร
ชั้นนายร้อย เหล่า ขส.รุ่น 50 เมื่อวันที่ 22 พ.ค.58 ณ ห้องเรียน กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.
มีผู้เข้ารับการศึกษาจำนวน 39 นาย ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


 

 


 


โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก (Army  Transportation  School)
เลขที่ 121 หมู่ที่ 5  ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Email : armytransport.school@gmail.com