หน้าหลัก ประวัติโรงเรียน ผู้บังคับบัญชา ศูนย์การเรียนรู้ ติดต่อโรงเรียน
รู้หน้าที่ มีคุณธรรม เลิศล้ำ วิทยาการ
เมนูหลัก

ผู้บังคับบัญชา
กองการศึกษา
แผนกธุรการ
แผนกเตรียมการ
แผนกสนับสนุน
แผนกประเมินผลและสถิติ
กองพันนักเรียน
สำนักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา

ศูนย์การเรียนรู้ รร.ขส.ขส.ทบ.

เกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาและวิสัยทัศน์
คติประจำโรงเรียน
พลงมาร์ชทหารขนส่ง
หมายเลขโทรศัพท์
คู่มืออิเลิร์นนิ่ง

ตำราเหล่าทหารขนส่ง
หลักสูตรชั้นนายพัน
หลักสูตรชั้นนายร้อย
หลักสูตรนายสิบอาวุโส
วิชาการจัดการเคลื่อนย้าย

ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน

ชั้นนายพันดีเด่น
ชั้นนายร้อยดีเด่น
ชั้นนายสิบอาวุโสดีเด่น

บทความ/สาระน่ารู้

โครงการส่งเสริมการศึกษา

ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาในโรงเรียนทหารบก
- ผนวก ก
- ผนวก ข

ระเบียบ รร.ขส.ขส.ทบ.ว่าด้วยการ
ประเมินผล การศึกษาในโรงเรียน
ทหารขนส่ง พ.ศ.2549
- ผนวก ก

คู่มือการทดสอบใบอนุญาตขับขี่
รถยนต์ ทหาร

วิธีการเลือกใช้น้ำมันเครื่อง
ให้กับรถยนต์

ข้อควรระวังในการขับรถบรรทุก

สิทธิกำลังพล

สิทธิกำลังพล (สายใจไทย)โรงเรียนสอนขับรถยนต์ ชมรมแม่บ้าน โรงเรียนทหารขนส่ง
https://www.facebook.com/matulee.drivingschools

พ.อ.นพพร สุทเธนทร์ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. เป็น ประธานในพิธีเปิดโครงการกองทัพบก
ห่วงใยประชาชน เมื่อวันที่ 8 เม.ย.58 เวลา 1000 น. ณ รร.ขส.ขส.ทบ.
โดยให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ให้กับกำลังพล
ของหน่วยและประชาชนทั่วไป ในระหว่างวันที่ 8 -10 เม.ย.58
ก่อนออกเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อความปลอดภัยในขับขี่รถยนต์
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

พ.อ.นพพร สุทเธนทร์ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. เป็น ประธานในพิธีประดับยศนายทหารประทวนเลื่อนฐานะ
เป็น นายทหารสัญญาบัตร เหล่า ขส. เมื่อวันที่ 8 เม.ย.58 เวลา 1030 น. ณ บก.รร.ขส.ขส.ทบ.
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


 


โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก (Army  Transportation  School)
เลขที่ 121 หมู่ที่ 5  ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Email : armytransport.school@gmail.com