หน้าหลัก ประวัติโรงเรียน ผู้บังคับบัญชา ศูนย์การเรียนรู้ ติดต่อโรงเรียน
รู้หน้าที่ มีคุณธรรม เลิศล้ำ วิทยาการ
เมนูหลัก

ผู้บังคับบัญชา
กองการศึกษา
แผนกธุรการ
แผนกเตรียมการ
แผนกสนับสนุน
แผนกประเมินผลและสถิติ
กองพันนักเรียน
สำนักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา

ศูนย์การเรียนรู้ รร.ขส.ขส.ทบ.

เกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาและวิสัยทัศน์
คติประจำโรงเรียน
พลงมาร์ชทหารขนส่ง
หมายเลขโทรศัพท์
คู่มืออิเลิร์นนิ่ง

ตำราเหล่าทหารขนส่ง
หลักสูตรชั้นนายพัน
หลักสูตรชั้นนายร้อย
หลักสูตรนายสิบอาวุโส
วิชาการจัดการเคลื่อนย้าย

ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน

ชั้นนายพันดีเด่น
ชั้นนายร้อยดีเด่น
ชั้นนายสิบอาวุโสดีเด่น

บทความ/สาระน่ารู้

โครงการส่งเสริมการศึกษา

ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาในโรงเรียนทหารบก
- ผนวก ก
- ผนวก ข

ระเบียบ รร.ขส.ขส.ทบ.ว่าด้วยการ
ประเมินผล การศึกษาในโรงเรียน
ทหารขนส่ง พ.ศ.2549
- ผนวก ก

คู่มือการทดสอบใบอนุญาตขับขี่
รถยนต์ ทหาร

วิธีการเลือกใช้น้ำมันเครื่อง
ให้กับรถยนต์

ข้อควรระวังในการขับรถบรรทุก

สิทธิกำลังพล

สิทธิกำลังพล (สายใจไทย)โรงเรียนสอนขับรถยนต์ ชมรมแม่บ้าน โรงเรียนทหารขนส่ง
https://www.facebook.com/matulee.drivingschoolsพ.อ.นพพร สุทเธนทร์ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. เป็น ประธานในการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ณ รร.ขส.ขส.ทบ. โดยมีบุตรหลานข้าราชการและลูกจ้างในพื้นที่ รร.ขส.ขส.ทบ. วัดสลักเหนือ
และบุตรหลานจากชุมชนบริเวณใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียง
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

พ.อ.นพพร สุทเธนทร์ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ.เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่า ขส. รุ่น 71 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.57 ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

พ.อ.ฉัตร นิยมแก้ว รอง จก.ขส.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบ เหล่า ขส. รุ่น 18 (1/57) เมื่อวันที่ 4 พ.ย.57 ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. มีผู้เข้ารับการศึกษาทั้งสิ้น 85 นาย ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

พ.อ.ฉัตร นิยมแก้ว รอง จก.ขส.ทบ. เป็น ประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ขส. รุ่น 46 เมื่อวันที่ 31 ต.ค.57 ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.
มีผู้เข้ารับการศึกษาทั้งสิ้น 30 นาย ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.57 รร.ขส.ขส.ทบ.ได้จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. และผู้จัดการ รร.ทบอ.ช่างกล ขส.ทบ. ระหว่าง พ.อ.สมศักดิ์ ทรัพย์อนันต์ (ท่านเก่า) และ พ.อ.นพพร สุทเธนทร์ (ท่านใหม่) ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.57 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.ได้จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผอ.กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. ระหว่าง พ.อ.ประกาศ เพยาว์น้อย (ท่านเก่า) และ พ.อ.สนอง แน่งอนงค์ (ท่านใหม่)
ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 


โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก (Army  Transportation  School)
เลขที่ 121 หมู่ที่ 5  ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Email : armytransport.school@gmail.com