หน้าหลัก ประวัติโรงเรียน ผู้บังคับบัญชา ศูนย์การเรียนรู้ ติดต่อโรงเรียน
รู้หน้าที่ มีคุณธรรม เลิศล้ำ วิทยาการ
เมนูหลัก

ผู้บังคับบัญชา
กองการศึกษา
แผนกธุรการ
แผนกเตรียมการ
แผนกสนับสนุน
แผนกประเมินผลและสถิติ
กองพันนักเรียน
สำนักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา

ศูนย์การเรียนรู้ รร.ขส.ขส.ทบ.

เกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาและวิสัยทัศน์
คติประจำโรงเรียน
พลงมาร์ชทหารขนส่ง
หมายเลขโทรศัพท์
คู่มืออิเลิร์นนิ่ง

ตำราเหล่าทหารขนส่ง
หลักสูตรชั้นนายพัน
หลักสูตรชั้นนายร้อย
หลักสูตรนายสิบอาวุโส
วิชาการจัดการเคลื่อนย้าย

ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน

ชั้นนายพันดีเด่น
ชั้นนายร้อยดีเด่น
ชั้นนายสิบอาวุโสดีเด่น

บทความ/สาระน่ารู้

โครงการส่งเสริมการศึกษา

ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาในโรงเรียนทหารบก
- ผนวก ก
- ผนวก ข

ระเบียบ รร.ขส.ขส.ทบ.ว่าด้วยการ
ประเมินผล การศึกษาในโรงเรียน
ทหารขนส่ง พ.ศ.2549
- ผนวก ก

คู่มือการทดสอบใบอนุญาตขับขี่
รถยนต์ ทหาร

วิธีการเลือกใช้น้ำมันเครื่อง
ให้กับรถยนต์

ข้อควรระวังในการขับรถบรรทุก

สิทธิกำลังพล

สิทธิกำลังพล (สายใจไทย)โรงเรียนสอนขับรถยนต์ ชมรมแม่บ้าน โรงเรียนทหารขนส่ง
https://www.facebook.com/matulee.drivingschools


เมื่อวันที่ 21 เม.ย.58 เวลา 1400 น. รร.ขส.ขส.ทบ. ได้จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ.
ระหว่าง พ.อ.นพพร สุทเธนทร์ (่ท่านเก่า) และ พ.อ.พีระพันธุ์ พูนสวัสดิ์ (ท่านใหม่)
ณ ห้องเรียน กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

เมื่อวันที่ 23 เม.ย.58 เวลา 1000 น. บก.กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. ได้จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผอ.กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.
ระหว่าง พ.อ.สนอง แน่งอนงค์ (ท่านเก่า) และ พ.อ.ธีรพล หมั่นยิ่ง (ท่านใหม่)
ณ ห้องเรียน กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 


โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก (Army  Transportation  School)
เลขที่ 121 หมู่ที่ 5  ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Email : armytransport.school@gmail.com