หน้าหลัก ประวัติโรงเรียน ผู้บังคับบัญชา ศูนย์การเรียนรู้ ติดต่อโรงเรียน
รู้หน้าที่ มีคุณธรรม เลิศล้ำ วิทยาการ
เมนูหลัก

ผู้บังคับบัญชา
กองการศึกษา
แผนกธุรการ
แผนกเตรียมการ
แผนกสนับสนุน
แผนกประเมินผลและสถิติ
กองพันนักเรียน
สำนักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา

ศูนย์การเรียนรู้ รร.ขส.ขส.ทบ.

เกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาและวิสัยทัศน์
คติประจำโรงเรียน
พลงมาร์ชทหารขนส่ง
หมายเลขโทรศัพท์
คู่มืออิเลิร์นนิ่ง

ตำราเหล่าทหารขนส่ง
หลักสูตรชั้นนายพัน
หลักสูตรชั้นนายร้อย
หลักสูตรนายสิบอาวุโส
วิชาการจัดการเคลื่อนย้าย

ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน

ชั้นนายพันดีเด่น
ชั้นนายร้อยดีเด่น
ชั้นนายสิบอาวุโสดีเด่น

บทความ/สาระน่ารู้

โครงการส่งเสริมการศึกษา

ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาในโรงเรียนทหารบก
- ผนวก ก
- ผนวก ข

ระเบียบ รร.ขส.ขส.ทบ.ว่าด้วยการ
ประเมินผล การศึกษาในโรงเรียน
ทหารขนส่ง พ.ศ.2549
- ผนวก ก

คู่มือการทดสอบใบอนุญาตขับขี่
รถยนต์ ทหาร

วิธีการเลือกใช้น้ำมันเครื่อง
ให้กับรถยนต์

ข้อควรระวังในการขับรถบรรทุกพ.อ.ฉัตร นิยมแก้ว รอง จก.ขส.ทบ.เป็น ประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร
ชั้นนายร้อย เหล่า ขส.รุ่น 49 ณ ห้องเรียน กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ส.ค.57
มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 36 นาย ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


พ.อ.สมศักดิ์ ทรัพย์อนันต์ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายสิบชั้นต้นสำหรับ
ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุในเหล่าสนับสนุนการช่วยรบ ของเหล่าทหารขนส่ง รุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 26 ส.ค.57 ณ ห้องเรียน กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. มีผู้เข้ารับประดับยศจำนวน 23 นาย
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


คุณวิภาดา สีตบุตร ภริยา พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รอง ผบ.ทบ อุปนายก นำคณะแม่บ้าน ทบ.
ตรวจเยี่ยม ชุมชน แม่บ้าน ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 5 ส.ค.57 โดยมี พ.อ.สมศักดิ์ ทรัพย์อนันต์
รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. ให้การต้อนรับ ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


พ.อ.สมศักดิ์ ทรัพย์อนันต์ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
โครงการจัดการความรู้ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 10 ก.ค.57 ณ ห้องเรียน กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 


พลตรี พรชัย ดวงเนตร
ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารขนส่ง
กรมการขนส่งทหารบก

พันเอก สมศักดิ์ ทรัพย์อนันต์
รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารขนส่ง
กรมการขนส่งทหารบก


โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก (Army  Transportation  School)
เลขที่ 121 หมู่ที่ 5  ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  โทร.0-2584-6363
Email : armytransport.school@gmail.com