ผู้บังคับบัญชา   |   ระบบสารสนเทศ   |   E-Learning   |   ศูนย์การเรียนรู้  | เพลงมาร์ชทหารขนส่ง     
รู้หน้าที่ มีคุณธรรม เลิศล้ำ วิทยาการ
เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/
    อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

คติประจำโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
หน่วยงานภายในโรงเรียน
กองการศึกษา
แผนกธุรการ
แผนกเตรียมการ
แผนกสนับสนุน
แผนกประเมินผลและสถิติ
กองพันนักเรียน
สำนักงานประกันคุณภาพ

ตำราเหล่าทหารขนส่ง
หลักสูตรชั้นนายพัน
หลักสูตรชั้นนายร้อย
หลักสูตรนายสิบอาวุโส
ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน
ชั้นนายพันดีเด่น
ชั้นนายร้อยดีเด่น
ชั้นนายสิบอาวุโสดีเด่น
บทความ/สาระน่ารู้ /คู่มือ
คู่มืออิเลิร์นนิ่ง
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการประเมิน ผลการศึกษาในโรงเรียนทหารบก
     
 - ผนวก ก.
      -
ผนวก ข.
ระเบียบ รร.ขส.ขส.ทบ. ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาในโรงเรียน
ทหารขนส่ง พ.ศ.2549

          - ผนวก ก
คู่มือการทดสอบใบอนุญาต
ขับขี่รถยนต์ทหาร

วิธีการเลือกใช้น้ำมันเครื่อง
ให้กับรถยนต์
ข้อมูลอาจารย์ (กำลังพัฒนาระบบสารสนเทศ)


คติประจำโรงเรียน
นต ถิ ปญ ญา สมาอาภา แปลว่า แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

อัตลักษณ์ (Identity)
มีวินัย ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เป็นแหล่งผลิตบุคลากรด้านการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ


พล.ต.สมศักดิ์ ทรัพย์อนันต์ ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ./จก.ขส.ทบ. เป็น ประธาน
ในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ขส. รุ่น 51 เมื่อวันอังคาร
ที่ 24 พ.ค.59 เวลา 1500 น. มีผู้เข้ารับการศึกษาจำนวน 32 นาย
ณ ห้องเรียน กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

การแจกจ่ายรถเช่าให้กับหน่วยในกองทัพบก
ณ กองคลัง กรมการขนส่งทหารบก
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่พ.อ.ณพล นิ่มนวล
รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ.

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 

อัปเดตวันนี้


โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก (Army  Transportation  School)
เลขที่ 121 หมู่ที่ 5  ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Email : armytransport.school@gmail.com