หน้าหลัก ประวัติโรงเรียน ผู้บังคับบัญชา ศูนย์การเรียนรู้ ติดต่อโรงเรียน
รู้หน้าที่ มีคุณธรรม เลิศล้ำ วิทยาการ
เมนูหลัก

ผู้บังคับบัญชา
กองการศึกษา
แผนกธุรการ
แผนกเตรียมการ
แผนกสนับสนุน
แผนกประเมินผลและสถิติ
กองพันนักเรียน
สำนักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา

ศูนย์การเรียนรู้ รร.ขส.ขส.ทบ.

เกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาและวิสัยทัศน์
คติประจำโรงเรียน
พลงมาร์ชทหารขนส่ง
หมายเลขโทรศัพท์
คู่มืออิเลิร์นนิ่ง

ตำราเหล่าทหารขนส่ง
หลักสูตรชั้นนายพัน
หลักสูตรชั้นนายร้อย
หลักสูตรนายสิบอาวุโส
วิชาการจัดการเคลื่อนย้าย

ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน

ชั้นนายพันดีเด่น
ชั้นนายร้อยดีเด่น
ชั้นนายสิบอาวุโสดีเด่น

บทความ/สาระน่ารู้

โครงการส่งเสริมการศึกษา

ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาในโรงเรียนทหารบก
- ผนวก ก
- ผนวก ข

ระเบียบ รร.ขส.ขส.ทบ.ว่าด้วยการ
ประเมินผล การศึกษาในโรงเรียน
ทหารขนส่ง พ.ศ.2549
- ผนวก ก

คู่มือการทดสอบใบอนุญาตขับขี่
รถยนต์ ทหาร

วิธีการเลือกใช้น้ำมันเครื่อง
ให้กับรถยนต์

ข้อควรระวังในการขับรถบรรทุกพล.ต.พรชัย ดวงเนตร  จก.ขส.ทบ./ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ.เป็น ประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร
ชั้นนายร้อย เหล่า ขส.รุ่น 49 ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พ.ค.57
มีผู้เข้ารับการศึกษา จำนวน 36 นาย ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


พ.อ.สมศักดิ์ ทรัพย์อนันต์ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. ประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร
สังกัด รร.ขส.ขส.ทบ. ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 5 นาย ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


พล.ต.พรชัย ดวงเนตร  จก.ขส.ทบ./ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ.เป็น ประธาน ในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร
นักเรียนนายสิบ เหล่า ขส.รุ่น 17 (1/56) ณ ห้องเรียน 120 ที่นั่ง เมื่อวันอังคารที่ 29 เม.ย.57
มีผู้เข้าสำเร็จการศึกษา ทั้งสิ้นจำนวน 85 นาย ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


พ.อ.สมศักดิ์ ทรัีพย์อนันต์ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. ได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ
บุตรหลาน รร.ขส.ขส.ทบ. ตั้งแต่ 21 - 25 เม.ย.57 ณ ห้องเรียน กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

พ.อ.สมศักดิ์ ทรัพย์อนันต์ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. นำกำลังพลของหน่วย สรงน้ำพระพุทธรูป พร้อมกันนี้ กำลังพลได้รดน้ำดำหัวขอพรจาก ผู้บังคับบัญชา เนื่องในวันสงกรานต์ ประำำจำปี 2557
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 เม.ย.57 ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
พล.ต.พรชัย ดวงเนตร จก.ขส.ทบ./ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. เป็น ประธาน ในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร ชั้นนายพัน เหล่า ขส. รุ่น 45 ณ ห้องเรียน 1
กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.เมื่อวันที่ 13 ม.ค.57 มีผู้เข้าสำเร็จการศึกษา ทั้งสิ้น 34 นาย ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
รศ.นราพร จันทร์โอชา นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมด้วยคณะฯ
ได้เดินทางมา พบปะแม่บ้านข้าราชการและกำลังพล สังกัด รร.ขส.ขส.ทบ. พื้นที่แห่งใหม่ เมื่อ 27 ก.พ.57 โดยมี พ.อ.สมศักดิ์ ทรัพย์อนันต์ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ข้าราชการและคณะแม่บ้าน รร.ขส.ขส.ทบ.
พ.อ.ประักาศ เพยาว์น้อย ผอ.กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. ได้นำคณะอาจารย์ และนักเรียนหลักสูตร ชั้นนายพัน เหล่า ขส.รุ่น 45 ศึกษาดูงานในพื้นที่ 1 วันที่ 3 - 7 มี.ค.57 ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
พล.ต.ธีรวุธ พุ่มศฤงฆาร เป็นประธานะคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและ
ประเมินคุณภาพ การศึกษา ทบ. เดินทางตรวจเยี่ยม รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันอังคารที่ 18 ก.พ.57 เวลา 0830 โดย พ.อ.สมศักดิ์ ทรัพย์อนันต์ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. ให้การต้อนรับ ดูเพิ่่ิมเติมคลิกที่นี่

พ.อ.สมศักดิ์ ทรัพย์อนันต์ รอง ผบ.รร.ขส.ทบ. เป็น ประธานในพิธีปิด การศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่า ขส.รุ่น 70 ณ ห้องเรียน 1 บก.กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.เมื่อวันที่ 9 ม.ค.57 มีผู้เข้าสำเร็จการศึกษา ทั้งสิ้น 46 นาย ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

พล.ต.พรชัย ดวงเนตร จก.ขส.ทบ./ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. เป็น ประธาน ในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบ เหล่า ขส. รุ่นที่ 17 (1/56) ณ ห้องเรียน 1 บก.กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 4 พ.ย.56 มีผู้เข้ารับการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 85 นาย ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
พ.อ.สมศักดิ์ ทรัพย์อนันต์ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. เป็น ประธาน ในพิธีเปิดการ ศึกษา หลักสูตร ชั้นนายพัน เหล่า ขส. รุ่นที่ 45
ณ ห้องเรียน 1 บก.กศ.รร.ขส. ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 15 พ.ย.56 มีผู้เข้ารับการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 34 นาย ดูเพิ่มเติมคลิกที่นี่

พ.อ.สมศักดิ์ ทรัพย์อนันต์ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. นำคณะนักเรียน นายทหารและ นักเรียนนายสิบเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล เมื่อวันที่ 15 พ.ย.56 ณ รร.ทบอ.ช่างกล ขส.ทบ. ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

พ.อ.สมศักดิ์ ทรัพย์อนันต์ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ.เป็น ประธาน ในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่า ขส.รุ่น 70
ณ ห้องเรียน 1 บก.กศ.รร.ขส. ขส.ทบ.เมื่อวันที่ 18 ต.ค.56 มีผู้เข้ารับการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 46 นาย ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
เมื่อวันที่ 11 ต.ค.56 รร.ขส.ขส.ทบ.ได้จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. ระหว่าง พ.อ.ฉัตร นิยมแก้ว (่่ท่านเก่า) และ พ.อ.สมศักดิ์ ทรัพย์อนันต์ (ท่านใหม่) ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส. ขส.ทบ. ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
เมื่อวันที่ 10 ต.ค.56 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. ได้จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผอ.กศ.รร.ขส. ขส.ทบ. ระหว่าง พ.อ.ธวัชชัย พัดทอง (ท่านเก่า) และ พ.อ.ประกาศ เพยาว์น้อย (ท่านใหม่) ณ ห้องเรียน 1 บก.กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่พลตรี พรชัย ดวงเนตร
ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารขนส่ง
กรมการขนส่งทหารบก

พันเอก สมศักดิ์ ทรัพย์อนันต์
รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารขนส่ง
กรมการขนส่งทหารบก


โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก (Army  Transportation  School)
เลขที่ 121 หมู่ที่ 5  ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  โทร.0-2584-6363
Email : armytransport.school@gmail.com