หน้าหลัก| ผู้บังคับบัญชา | แผนภูมิการบริหารงาน | ศูนย์การเรียนรู้ | เพลงมาร์ชทหารขนส่ง | คลังภาพกิจกรรม | รายนาม รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ.
รู้หน้าที่ มีคุณธรรม เลิศล้ำ วิทยาการ

 

Download เพลงมาร์ชทหารขนส่ง

เหล่าเชื้อชาญณรงค์เราทหารขนส่งกองทัพบกไทย
(ซ้ำ) ช่วยกองทัพไทย งานขนส่งเราว่องไว เส้นโลหิตของกองทัพไทยได้แน่นอน
รี้พลยุทโธปรณ์ ส่งให้ได้ทุกตอน ไม่ว่าป่าดงลุ่มดอนจะเคลื่อนจะจร รับใช้บริการ

(ซ้ำ) การลำเลียง จะเสี่ยงต่อเหตุเภทภัย บุกบั่นเข้าไป รับใช้ได้ทุกสถาน
ถึงคราปัจจารุกราน เข้าร่วมประสานงาน อาจหาญสมนาม

ในเวลาสงบไม่มีศึกภัย ตั้งจิตตั้งใจ หมายไว้ไม่รู้ครั่นคราม
ทุกคนฝึกตนทุกยาม เก่งกล้าในสงคราม ไม่ขามปวงภัย

เรารู้เชิงนาวี ฝึกเอาไว้เต็มที่ รู้ทีกล้าตาย
(ซ้ำ) ชาตรีต้องรู้ที แย้งยุทธไพรีไม่หนีลำเค็ญ ยากเข็ญไม่ยอมเว้น ไม่หลบหลีกเร้น
เช่นชาติชาญชัย ยาก ล้ำทางบกน้ำ เขาสูงเหวต่ำ ตรากตรำทำไป
พร้อมใจเลือดเนื้อพลีไป ชีพนั้นบรรลัย เพื่อไว้ลายเรา (ซ้ำ)