หน้าหลัก| ผู้บังคับบัญชา | แผนภูมิการบริหารงาน | ศูนย์การเรียนรู้ | เพลงมาร์ชทหารขนส่ง | คลังภาพกิจกรรม | รายนาม รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ.
รู้หน้าที่ มีคุณธรรม เลิศล้ำ วิทยาการ

คลังภาพกิจกรรม รร.ขส.ขส.ทบ.


พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ./ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรช่างซ่อมอากาศยานทั่วไป
รุ่นที่ 11 ณ ห้องเรียน กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 2 ก.ย.62 เวลา 1000 น. มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 42 นาย
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

พ.อ.ธนเสฏฐ์ ใจอารีย์ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. กล่าวให้โอวาทแก่หลักสูตรนายสิบชั้นต้นสำหรับทหารกองหนุน
(คุณวุุฒิวิชาชีพ) เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกภาคสนามที่ศูนย์การฝึกกรมการขนส่งทหารบก ในระหว่าง
วันที่ 29 ส.ค.62 ถึง 11 ก.ย.62 ณ หน้า บก.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 29 ส.ค.62 เวลา 0900 น.
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ./ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. เป็นประธานการจัดกิจกรรมสวดมนต์วันพระ ธรรมปฏิบัติ
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ส.ค.62 เวลา 1800 น. ณ แหล่งสมาคมนายทหาร รร.ขส.ขส.ทบ. โดยมีกำลังพลและครอบครัว
ผู้พักอาศัยในพื้นที่ รร.ขส.ขส.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ./ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้น
สำหรับทหารกองหนุน (คุณวุฒิวิชาชีพ) รุ่น 3 ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 9 ส.ค.62 เวลา 1000 น.
มีผู้เข้ารับการศึกษาจำนวน 60 นาย ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

พ.อ.ธนเสฏฐ์ ใจอารีย์ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ.ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพและกายบริหาร
พร้อมด้วยกำลังพล สังกัด รร.ขส.ขส.ทบ.เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันพุธที่ 7 ส.ค.62 เวลา 0600 น.
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

พ.อ.สนอง แน่งอนงค์ รอง ผบ.ศคย.ทบ.(1) เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ขส.รุ่น 54
เมื่อวันที่ 25 ก.ค.62 เวลา 1000 น. ณ ห้องเรียน กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 32 นาย
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
พ.อ.ธนเสฏฐ์ ใจอารีย์ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. กล่าวให้โอวาทแก่หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ขส. รุ่น 54 เพื่อเป็นแนวทาง
ในการฝึกภาคสนามที่ศูนย์การฝึกกรมการขนส่งทหารบก ในระหว่างวันที่ 18-24 ก.ค.62 ณ หน้า บก.รร.ขส.ขส.ทบ.
เมื่อวันที่ 18 ก.ค.62 ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

พ.อ.ธนเสฏฐ์ ใจอารีย์ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. พร้อมด้วยข้าราชการกำลังพล พื้นที่ รร.ขส.ขส.ทบ.เข้ารับการอบรมศีลธรรม
ประจำเดือน ก.ค.62 ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

พล.ต.พูลลาภ ยะตินันท์ ผบ.ศคย.ทบ. เป็น ประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโส (บก.ทท.) รุ่นที่ 9/62
เมื่อวันที่ 11 ก.ค.62 ณ ห้องเรียน กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 20 นาย
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ. จัดการแข่งชกมวยไทย "มาตุลีไฟท์" ครั้งที่ 1 ณ โรงพลศึกษา รร.ขส.ขส.ทบ.
โดยมี พ.อ.ธนเสฏฐ์ ใจอารีย์ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ.พร้อมด้วยนายทหารสัญญาบัตร,นายทหารประทวน,พลทหารกองประจำการ
,นักศึกษาวิชาทหาร และนักกีฬาชกมวย ให้การต้อนรับและร่วมชมการชกมวย เมื่อวันที่ 8 ก.ค.62 ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

พ.อ.ธนเสฏฐ์ ใจอารีย์ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. เป็น ประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะ
เป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 12 ก.ค.62 ณ ห้องเรียน กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. มีผู้สำเร็จการศึกษา
จำนวน 31 นาย ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
  5 ก.ค.62 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลองในโครงการ  “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  ผบ.ทบ.ได้อนุมัติให้ ทบ.
รับผิดชอบการพัฒนาคูคลองในพื้นที่ กทม. ในโครงการ  “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ศอญ.จอ.ส.ญ.
ดำเนินการพัฒนาคูคลอง การกำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลกีดขวางทางน้ำ ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนจิตอาสา กำหนดจัดกิจกรรม
ในพื้นที่ อ.ปากเกร็ด จว.น.บ. ร่วมกับ บก.ทท. ในวันศุกร์ที่ 5 ก.ค.62 บริเวณคลองทองหลาง เคหะนนทบุรี (แยกปากเกร็ด)
อ.ปากเกร็ด จว.น.บ. โดยให้ รร.ขส.ขส.ทบ.จัดกำลังพลจำนวน 9 นาย และนายทหารสัญญาบัตร ผู้ควบคุม จำนวน 1 นาย
(พ.ต.สมชาย  แก่นวงศ์) สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคูคลอง ดูภาพคลิกทีนี่

พ.อ.ธนเสฏฐ์ ใจอารีย์ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. เป็น ประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
นายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ ร.ต.-พ.ท.ที่จบการศึกษาจาก รร.จปร. ณ ห้องเรียน กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 4 ก.ค.62 เวลา 1400
มีผู้เข้ารับการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 32 นาย ระยะเวลาเข้ารับการศึกษาตั้งแต่ 4 ก.ค.62- 6 ก.ย.62 โดยเข้ารับการศึกษาทุกวันพุธ
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

พ.อ.ธนเสฏฐ์ ใจอารีย์ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. กล่าวให้โอวาทแก่นายสิบอาวุโส บก.ทท. รุ่น 9/62 เพื่อเป็นแนวทาง
ในการฝึกภาคสนามที่ศูนย์การฝึกกรมการขนส่งทหารบก ในระหว่างวันที่ 4 - 10 ก.ค.62 ณ รร.ขส.ขส.ทบ.
เมื่อวันที่ 4 ก.ค.62 ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

พ.อ.ธนเสฏฐ์ ใจอารีย์ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรอบรมนายทหารประทวน
เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.62 ณ ห้องเรียน กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.
มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 31 คน ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ. พร้อมด้วยข้าราชการนายทหารสัญญาบัตร, นายทหารประทวน, ลูกจ้างประจำ
และพนักงานราชการร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 8 ปี วันวางศิลาฤกษ์ รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.62
ห้องประชุม รร.ขส.ขส.ทบ. ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
พ.อ.ธนเสฏฐ์ ใจอารีย์ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ.พร้อมด้วยข้าราชการกำลังพลและครอบครัว รร.ขส.ขส.ทบ.จัดกิจกรรมจิตอาสา
โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก เมื่อวันพุธที่ 19 มิ.ย.62 ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
พ.อ.ธนเสฏฐ์ ใจอารีย์ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. เป็น ประธานจัดการประชุมชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการ ชุมชน รร.ขส.ขส.ทบ.
โดยมีข้าราชการกำลังพลและครอบครัวที่พักอาศัยพื้นที่ รร.ขส.ขส.ทบ.เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง ณ ห้องเรียน 120 ที่นั่ง
เมื่อวันพุธที่ 12 มิ.ย.62 เวลา 1800 น. ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
อบรมศีลธรรมประจำเดือน ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดย พ.อ.ธนเสฏฐ์ ใจอารีย์ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. เป็นประธาน
พร้อมด้วยครูอาจารย์ และผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ขส. รุ่น 54,
หลักสูตรนายสิบอาวุโส (บก.ทท.) รุ่นที่ 9/62 และหลักสูตรช่างอากาศยานทั่วไป รุ่น 11
ร่วมพิธีในวันที่ 30 พ.ค.62 ดูภาพเพิ่มเติมคลิกทีน
พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ./ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรช่างซ่อมอากาศยานทั่วไป
รุ่น 11 ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 28 พ.ค.62 เวลา 1000 น. มีผู้เข้ารับการศึกษาจำนวน 42 นาย
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ./ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ขส.รุ่น 54
ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 8 พ.ค.62 เวลา 1400 น. มีผู้เข้ารับการศึกษาจำนวน 32 นาย
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
พล.ต.พูลลาภ ยะตินันท์ ผบ.ศคย.ทบ. เป็น ประธานเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่า ขส. (บก.ทท.) รุ่น 9/62
ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.เมื่อวันที่ 2 พ.ค.62 เวลา 1000 น. มีผู้เข้ารับการศึกษาจำนวน 20 นาย
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ./ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. เป็น ประธานในพิธีปิดการศึกษา,ประดับเครื่องหมายยศ และ
มอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนนายสิบ ทบ. 1 ปี เหล่า ขส. รุ่นที่ 22 (1/61) ณ แหล่งสมาคมโรงเรียนทหารขนส่ง
เมื่อวันที่ 29 เม.ย.62 ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.62 พ.อ.ธนเสฏฐ์ ใจอารีย์ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. พร้อมด้วยข้าราชการกำลังพลและครอบครัว รร.ขส.ขส.ทบ.
ร่วมกันปลูกต้นเฟืองฟ้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสที่จะได้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณี
เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติ และราชอาณาจักร ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือน พ.ค.นี้
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่น

พ.อ.ประกาศ เพยาว์น้อย รอง จก.ขส.ทบ.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 22 เม.ย.62 ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

รศ.ดร.สุปาณี พัดทอง ประธานชมรมแม่บ้าน ขส.ทบ. พร้อมด้วยข้าราชการและครอบครัว ร่วมกันจัดงานประเพณีสงกรานต์
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ชุมชน รร.ขส.ขส.ทบ. ณ บริเวณศาลาไทย เมื่อวันที่ 19 เม.ย.62
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

พล.ต.วิสันติ สระศรีดา เสธ.ยศ.ทบ. และคณะอนุกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ ทบ.
ตรวจเยี่ยมงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.ขส.ขส.ทบ.โดย พ.อ.ธนเสฏฐ์ ใจอารีย รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ.
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 19 มี.ค.62 ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.
ดูภาพเพิมเติมคลิกที่นี่

พล.ต.ธวัธชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ. เป็นประธานในจัดการอบรมศาสตร์พระราชา ณ แหล่งสมาคมโรงเรียนทหารขนส่ง
กรมการขนส่งทหารบก เมื่อวันที่ 19 มี.ค.62 โดยมีกำลังพลและครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ร่วมเข้ารับฟังการอบรม
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
พ.อ.ธนเสฏฐ์ ใจอารีย์ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. พร้อมด้วยข้าราชการกำลังพลและครอบครัว รร.ขส.ขส.ทบ.ร่วมพิธีทำบุญ
ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ฝึกกรมการขนส่งทหารบก อ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 25 ก.พ.62
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่น
พ.อ.ธนเสฏฐ์ ใจอารีย์ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. พร้อมด้วยข้าราชการกำลังพลและครอบครัว รร.ขส.ขส.ทบ.ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาทำความสะอาดวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ (วัดเขาดิน) เมื่อวันที่ 25 ก.พ.62
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

พล.ต.พูลลาภ ยะตินันท์ ผบ.ศคย.ทบ. เป็น ประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ขส.
รุ่นที่ 50 ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 14 ก.พ.62
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ. เป็น ประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายนักเรียนนายสิบ เหล่า ขส. รุ่นที่ 1/62 ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 13 พ.ย.61
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ. เป็น ประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายชั้นนายพัน เหล่า ขส. รุ่นที่ 50 ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 19 ต.ค.61
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

พล.ต.พูลลาภ ยะตินันท์ ผบ.ศคย.ทบ. เป็น ประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่า ขส. รุ่นที่ 75 ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 5 ต.ค.61
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

รร.ขส.ขส.ทบ. จัดพิธีรับส่งหน้าที่ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. ระหว่าง พ.อ.ประกาศ เพยาว์น้อย (ท่านเก่า)
และ พ.อ.ธนเสฏฐ์ ใจอาร๊ย์ (ท่านใหม่) ณ หน้า บก.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 8 ต.ค.61
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ. เป็น ประธานในพิธีเปิดลานกีฬารวมใจ ชุมชนโรงเรียนทหารขนส่ง
เมื่อวันที่ 17 ก.ย.61
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ. พร้อมด้วยข้าราชการและคณะแม่บ้าน ร่วมสวดมนต์วันพระ
ธรรมะปฏิบัติ ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ ชมรมแม่บ้าน กรมการขนส่งทหารบก กิจกรรม
เข้าพรรษา (สิงหาคม-ตุลาคม) ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 17 ก.ย.61
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

พ.อ.พูลลาภ ยะตินันท์ รอง จก.ขส.ทบ.(1) เป็น ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร Smart Driver กรมการขนส่งทหารบก ณ ห้องเรียน กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 10 ก.ย.61
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก (Army  Transportation  School)
เลขที่ 121 หมู่ที่ 5  ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

E-mail : armytransport.school@gmail.com